Cách thức cung cấp dịch vụ

Các dịch vụ như truy cập, tìm kiếm thông tin, được cung cấp hoàn toàn miễn phí với người dùng cá nhân.